การทอผ้า

       อุปกรณ์ในการทอผ้า

                        -  หูก
                        -  ฟืม ( เครื่องมือใช้ในการทอ )
                        - 
กง ( ใช้ในการกวักด้าย )
                        - 
หลักตีนกง ( ไม้ที่ใช้ยึดทั้งสองข้างในการกวักด้าย )
                        - 
หลา
                        -  กระสวย
                        -  กี
                                
-  เขายาว ( ไม้เก็บลายขิด
                       
-  หลอดใส่ด้าย
                               
-  ไม้ค้ำพื้น ( ไม้พับผ้าที่ทอเสร็จแล้ว )

     ขั้นตอนในการทอผ้า

    1. การฉลุกระดาษลายมัดหมี่

            หลังจากเลือกลายที่จะนำมาเป็นแบบในการมัดหมี่ได้แล้ว ให้ตั้งค่าหน้า   กระดาษเท่าผ้าที่จะทอจริง แล้วปรับขนาดลายให้เต็มหน้ากระดาษ จากนั้นก็สั่งพิมพ์   ออกมาเป็นลายบนกระดาษ สมมติว่าลายข้างล่างนี้เป็นลายที่พิมพ์ออกมาเเล้ว ให้นำ   กระดาษมาเจาะตัดส่วนที่เป็นลายออก ก็จะได้ลายที่สามารถนำไปเป็นแบบในการมัด  หมี่ได้เลย

 

 

    

 2. วิธีการลอกลายมัดหมี่

               นำลายที่ฉลุออกแล้ว วางซ้อนทับหัวหมี่ที่เตรียมไว้ เลือกตำแหน่งที่พอดีและ    สวยงามแล้วใช้ดินสอเขียนจุดซ้าย – ขวา ที่ลำหมี่ตามรอยฉลุให้เป็นข้อ ๆ ไว้เพื่อที่จะ  มัดตาม

(ดังรูป)

      

3. วิธีการมัดหมี่  หลังจากลอกลายตามรอยฉลุแล้ว ใช้เชือกฟางมามัดให้แน่นเพื่อป้องกันสีซึม    เข้าในข้อหมี่ หลังจากมัดเสร็จก็จะได้ลายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ทันที

 4. การมัดโอบหมี่

การมัดโอบคือ การมัดหมี่ครั้งที่สองเพื่อเก็บสีลายจากการมัดครั้งที่หนึ่งไว้ หลังจากการมัดโอบเสร็จแล้วนำหัวหมี่มาย้อมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อจะให้หมี่เป็นลายอีก  สีหนึ่งขั้นตอนการย้อมโอบ จะทำอยู่หลายครั้งเมื่อต้องการลวดลายหลากหลายสี ขึ้น  อยู่กับลายที่จะนำมามัดหรือสีสันที่ต้องการ  

 5.  การย้อมสี 

                   ขั้นตอนการย้อมสี

        1.     การย้อมสีธรรมชาติ

            1.1  การย้อมเครือหูกให้ต้มน้ำสีที่สกัดจากธรรมชาติประมาณ 5 ลิตรตามต้องการและนำเครือไหมลง    ย้อมในหม้อ ส่วนการย้อมปอยเพื่อกรอเป็นหลอดไว้ทอผ้า ถ้าจะให้เกิดสีมีเงาสวยงามควรเลือกคนละ สีจากเครือหูก

            1.2  ค่อย ๆ เร่งความร้อนขึ้นจนเดือด หมั่นพลิกไหมกลับไปกลับมาเพื่อป้องกันสีด่าง

            1.3  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นำออกผึ่งลมให้แห้งแล้งน้ำให้สะอาด 

      2.     การย้อมสีเคมีสำเร็

           -          การย้อมผ้าพื้นโดยใช้สีเคมีสำเร็จ สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับวิธีการย้อมสีจากธรรมชาติ แต่ควรลด เวลาในการย้อมลงเหลือ 40 – 50     นาทีเท่านั้น

 6. ขั้นตอนการปั่นหลอด หรือกรอหมี่

              1.แก้หมี่ที่มัดเป็นเปราะ ๆ ออกก่อน ( การแก้หมี่ คือการแก้เชือกฟางที่มัดให้เป็นลวดลายต่าง ๆ ออกให้หมด )

 2. นำปอยหมี่ที่แก้เสร็จ ขึงใส่กง แล้วดึงเงื่อนไหมมาผูกติดกับหลอดที่อยู่เข็มไน ใช้มือปั่นหลา หรือไนโดยการหมุนเวียนซ้ายไปตลอด

 3. เมื่อครบขีนของลายทันที แล้วปลดออกจากหลาหรือไนเก็บไว้เพื่อทต่อไป

อุปกรณ์การปั่นหลอด

7.ขั้นตอนการสืบหูก

1.      นำเครือไหมที่ย้อมสีเสร็จแล้ว มากางเพื่อดึงให้เส้นไหมตึงเท่ากันจน

2.      นำเครือไหมที่ตึงเท่ากันแล้วมาต่อใส่ฟืม โดยการผูกติดกับกกหูก( กกหูก คือ ปมผ้าไหมเดิมที่ทอติดไว้กับฟืมโดยไม่ตัดออกเพื่อที่จะต่อเครือหูกไว้ทอครั้งต่อไป )

 

 

8.วิธีการกางหูก

1.      นำฟืมที่สืบเครือหูกแล้วไปกางใส่กี่ โดยดึงเส้นไหมตึงสม่ำเสมอทุกเส้น

2.      หูกที่กางเสร็จแล้วจะต้องเรียงเส้นไหมหลังฟืม โดยแยกเส้นไหมออกไม่ให้ติดกันความยาวประมาณ 1 เมตร

3.      นำไม้หลาวกลม 2 อัน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซม.      มาสอดคั่นให้เส้นไหมของ

      เครือหูกไขว้กันเป็นกากบาทอยู่ หลังฟืม เพื่อให้เลื่อนฟืมไปข้างหน้าในวเลาทอได้สะดวก

 

 

  กลับขึ้นข้างบน